Jump to content

Hellshammers Gaming Community

HELLSHAMMERS is a multigaming community made by gamers for gamers. We are mainly Battlefield players. but we are always looking for good games to rent servers for, we also accept other genre of games. The community and HellsHammers FORUMS is a place where people and all our members can interact and have discussions about anything related to our community and servers.
Sign In

Are you ready to join us?

Being part of HELLSHAMMERS is being part of a group of people who enjoy gaming. We play for fun and have a high appreciation for our servers. We try to communicate with the world of gaming and to get to know people. We offer High quality game time, private servers , you can even have your own personnel TS channel with your friends.
Join Us!
Landola59

Poetry of mad men

Recommended Posts

So I finished the lyrics for one of my songs ("Milczący") and tried to translate it somehow...

 

Wilk odłączył się od stada                     A wolf has left his pack

Patrzy w księżyc lecz nie wyje               He looks at the moon but won't howl

Dlaczego milczysz, psie?                       Why are you silent, you dog?

 

...W milczeniu łączę się z wszystkimi         ...In silence I connect with all those

Cieniami w Hadesie błądzącymi             In Hades dwelling shadows

Swych trosk i cierpień zapomniałymi      Their pain and worries forgetful

Zmazawszy imię i jaźń szczęśliwymi      Happy having effaced their names and ego

Z pyskami ich ziemią zasypanymi          With their muzzles stuffed with soil

Do gwiazd i księżyca niewyjącymi.        Not howling towards the moon anymore

 

Porzuciłem stado daleko z tyłu                    I left the pack far behind

Wraz z wszelką nadzieją że będę żył wyjąc  With all hope I'd live howling

Porzuciłem wilki by nie przejrzały                I left the wolves so they can't associate

Że psa zwykłego za brata miały                   That a simple dog used to be their mate

 

Że co pełnię bez śladu znikam                    That every full moon I disapear in the void

I wycia przy nich unikam                            And howling in their presence I avoid

 

Z nimi zrodziłem się na ten las                  With them I was born onto this forest

Lecz błądzić w nim mogę samotnie            But through it on my own I can linger

Bez nich mogę szczekać spokojnie             Without them I can bark in peace

Lecz tęsknię za wyciem nie jednokrotnie     But many times howling I hanker

 

Przyglądam się stadu z daleka                  I watch the pack from a distance

I chcę opuścić ten las                              And for leaving this forest I long

Lecz wszystko mi w nim szepcze              But everything in it wispers to me

Że jeszcze nie nadszedł mój czas             That my time yet has not come

 

A kiedy śpię...                                                   And when I sleep...

Drzewa miejscami zamieniają się                       Trees shift their places

Rozgryzam łapę by znaczyć duszą śnieg              I bite my paw to mark the snow with my soul

By nie zgubić drogi gdy zacznę ku wolności bieg  So I won't lose my path when I start running for freedom

 

Przed siebie biegnę wciąż                                 I keep running ahead

Choć już opadam z sił                                      Though power left I have not

Przewracam się nagle w śnieg                          Sudenly I fall in the snow      

I wiem już że tu będę gnił                                Knowing yet that here I will rot

 

Choć moja dusza wypisała się                        Though my soul wright itself out

I leżę bez niej stając się zimny jak śnieg          And I'm lying without it, becoming cold as snow

Choć już mnie nie ma, wciąż rzucam cień        Though I am not, I still cast a shadow

Śpiący, nie myślący i wiecznie szczęśliwy         Asleep, unthinking and happy for ever

Share this post


Link to post
Share on other sites

With a glowing passion for anamosity and death,

A man with a Golden Bird fierced himself

Into the frenzies with a joyous, glorious "FUCK!!!!"

As he hailed himself amongst the Metals

 Where the Corpses hold a very strict Cannibalistic nature,

He clawed his mind through the gulleys, the galleys, and the alleys,

Past the signs of dogmatic beliefs and portrayals, 

Through the tunnels, so dark, so dank,

So long, yet so short, so high, but so low.

SO dark, and still no light.

He runs, this man, Head into the machine of Brutal Splendor.

Done so with a charasmatic enthusiasm,

And lust for things of evil kind,

He feels the fire throughout all of his beings.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now


×